Seznam nežádoucích invazních rostlin

Druhy nejvyšší priority:
(s nutnými zásahy i v případě plošných porostů)

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Kolotočník ozdobný (Telekia speciosa)
Křídlatky (Reynoutria sp.)
Šťovík alpský (Rumex alpinus)
Borovice vejmutovka (Pinus strobus) - ve skalních městech
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) - zejména na horních částech vodních toků

Druhy zvláštního zřetele:
(prevence zamezení šíření do přírody a likvidace vznikajících lokálních ohnisek)

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
Rukevník východní (Bunias orientalis)
Štětinec laločnatý (Echinocystis lobata)
Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus)
Trnovník akát (Robinia pseudacacia)
Třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata)
Vlčí bob mnoholistý, lupina (Lupinus polyphyllus)
Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský (S. gigantea)

Rozdělení podle Jakl, Číp (2010)

________________

Mlíkovský, Stýblo (2006) jako hlavní nebezpečné druhy uvádí (str. 32-33):
(vyobrazení viz Atlas invazních druhů rostlin ČR společnosti Centaurea)

Acer negundo (javor jasanolistý)
Ailanthus altissima (pajasan žláznatý)
Ambrosia artemisifolia (ambrózie peřenolistá)
Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
Aster lanceolatus et sp.div. (hvězdnice - americké druhy)
Conyza canadensis (turanka kanadská)
Elodea canadensis (vodní mor kanadský)
Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá)
Helianthus tuberosus (slunečnice topinambur)
Heracleum mantegazzianum (bolševník velkolepý)
Impatiens glandulifera (netýkavka žláznatá)
Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá)
Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)
Lycium barbarum (kustovnice cizí)
Mahonia aquifolium (mahonie cesmínolistá)
Padus serotina (střecha pozdní)
Pinus strobus (borovice vejmutovka)
Populus x canadensis (topol kanadský)
Quercus rubra (dub červený)
Reynoutria japonica (křídlatka japonská)
Reynoutria sachalinensis (křídlatka sachalinská)
Reynoutria x bohemica (křídlatka česká)
Robinia pseudaccacia (trnovník akát)
Rudbeckia laciniata (třapatka dřípatá)
Rumex alpinus (šťovík alpský)
Sarothamnus scoparius (janovec metlatý)
Solidago canadensis(zlatobýl kanadský)
Solidago gigantea (celík obrovský)
Telekia speciosa (kolotočník ozdobný)
Veronica filiformis (rozrazil nitkovitý)