Nepůvodní druhy zvěře v českých lesích

18.07.2018

České lesy se potýkají s řadou závažných problémů. Jedním z nich jsou vysoké stavy spárkaté zvěře blokující přirozené zmlazování lesa. Mezi spárkatou zvěří je pak problém šíření nepůvodních druhů, zejména muflonů a jelena siky.

Při letošní jarní výpravě Zvonečníku na Křivoklátsko jsme se tomuto problému blíže věnovali (viz zpráva). V části CHKO by bylo možné zřídit národní park s kompetencí řešit také přímo stavy spárkaté zvěře. Tomu ale brání "jakomyslivci" upřednostňující obchod se zvěřinovým masem muflonů a jelena siky. Původní jelen evropský je tu naopak na úbytě jak svými stavy, tak šířením kříženců se sikou a genetickou erozí.

Jakkoli je zřízení národního parku na Křivoklátsku lákavé, důraz na zamezení šíření nepůvodních druhů zvěře by měl být v českých lesích plošnější. Se Zvonečníkem se tedy obracíme na politiky a mysliveckou obec k řešení problému vysokých stavů spárkaté zvěře a potlačení nepůvodních druhů. O vývoji Vás budeme informovat.

RNDr. Jiří Jakl
předseda Zvonečník, z.s.

Jeleni evropští v ohrožení, v Česku je vytlačuje asijský jelen sika (iRozhlas)

Přemnožená zvěř spásá stromky v českých lesích (Hnutí DUHA)