Pražské nutrie

21.12.2017

V polovině prosince jsme uspořádali výpravu za podolskými nutriemi (viz eko4.cz). Jde o invazní živočichy původem z Jižní Ameriky, kteří nemají predátory, množí se a výrazně narušují břehy řeky. Bohužel řada lidí je dokonce krmí a vedení městských částí i magistrátu tento problém prakticky neřeší. Akce byla příležitostí k diskusi nejen o změně jejich přístupu, ale také ke změně platné legislativy.

Pražská magistrátní vyhláška (8/2008 Sb. HMP) již reguluje znečišťování veřejných prostranství a výslovně zakazuje znečištění krmením pro zvířata. Je tak zakázáno přikrmování holubů, stejně jako nutrií. Toho ale řada lidí nedbá. Za vhodné tedy pokládáme zlepšení informovanosti veřejnosti a v místech výskytu umístění výstražných upozornění proti krmení nutrií, které ze zbytků podporuje i další nežádoucí hlodavce.

V Jižní Americe jsou nutrie lovená zvířata, čeští myslivci je ale běžně lovit nemohou. Myslivecký zákon (449/2001 Sb. § 14 odst. 1 písm. f) umožňuje lov nutrií bez zvláštního povolení jen myslivecké stráži. Podle mysliveckého zákona (§ 2) ale nutrie nepatří mezi zvěř. Za vhodnou pokládáme novelizaci, aby invazní druhy jako nutrie byly zvěří a myslivci k jejich regulaci měli volné ruce. Zajímavé jsou dále letité zkušenosti v Plzni, kde na nutrie nasadili odchyt pomocí takzvaných sklopců, sklopných klecí, které se zavřou po vběhnutí zvířete. Pro regulaci ve městech jde o vhodnou metodu.

RNDr. Jiří Jakl