Z debaty v Lidovém domě

05.12.2017

Na konci listopadu 2017 proběhla v Lidové domě debata Zvonečníku a MDA k tématu "invazní druhy a ochrana přírody" (viz avízo). Diskutováno bylo potlačení skutečně nežádoucích invazních druhů, možné způsoby, problémy a efektivita takového potlačení.

Prezentace panelistů ke stažení:

Jan Šíma

Tomáš Görner

Lenka Pocová

Video - úvodní prezentace (Youtube)

Úvodní vystoupení Ing. Jana Šímy se zaměřilo na vymezení invazních druhů, na platnou a připravovanou legislativu. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 (odkaz) sice přineslo "unijní seznam", ale teprve s jeho aktualizací se k němu dostal bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a ondatra pižmová (Ondatra zibethicus). Novelou zákona o ochraně přírody se má unijní nařízení dále adaptovat do české legislativy a otevřená je také možnost stanovení národních seznamů invazních druhů.

Dr. Tomáš Görner se zaměřil na pohled AOPK. Seznámil nás blíže s druhy unijních seznamů, nakládání s nimi a rolí ochrany přírody. K problematice invazních druhů AOPK fungují zvláštní stránky https://invaznidruhy.nature.cz

Prezentace dr. Lenky Pocové v zastoupení Jiřím Jaklem se zaměřila na zkušenosti potlačení invazních druhů v Karlovarském kraji. Projekty v letech 2009-2015 zde vyšly z mapování výskytu invazních druhů, pořádání odborných konferencí a vydání příruček. V rámci projektu Heracleum se zde přímo podařilo odstranit úctyhodných 77% výměry porostů bolševníku velkolepého, 68% křídlatek a 50% netýkavky žláznaté. Nezbytné bude ale v roce 2018 mapování výskytu zopakovat a aktivními zásahy šíření invazních druhů dále potlačit. Prezentace také ukázala rozdíly v použití různých herbicidů a nabídla alternativy k použití těch na bázi glyfosátu. K těmto alternativám patří herbicidy na bázi triclopyru (Garlon) či jiné herbicidy (Glean, Dicopur), použití thiomočoviny, kyseliny pelargonové a podle druhu různé metody mechanického narušení rostlin (vytrhávání, narušení kořenových krčků, orba).

Dr. Jiří Jakl odkázal na občanské iniciativy v Královéhradeckém kraji v roce 2007, vznik stránek Invaze v naší přírodě, seznamů nežádoucích invazních druhů z té doby publikovaných v časopisu Ochrana přírody 65/2010 a současné fungování programu Zvonečníku se stránkami www.invanatura.cz.

V následné diskusi formou kulatého stolu se diskutující dotkli reálného povědomí veřejnosti o problematice invazních druhů (včetně oslovených zahrádkářů) a významu již školního vzdělávání. Z hlediska praktického potlačení Ing. Martina Kadlecová poukázala na vyšší efektivitu používání koncentrovaných herbicidů, než používání větších množství méně koncentrovaných přípravků. Diskutující se shodli u bolševníku velkolepého na smyslu jeho potlačení směrem až k jeho úplnému vymýcení v Česku, ale také na možném menším smyslu pokoušet se o totéž u jiných invazních druhů s ohledem na rozsah invadovaných ploch a způsobované menší reálné problémy na různých územích. K tomu je nutné směřovat další debaty o invazních seznamech.

Z hlediska potlačení konkrétních druhů se mohou střetat různé zájmové skupiny. Může to být případ jelena siky chovaného a loveného myslivci, ale také na druhé straně psíka mývalovitého, na jehož potlačení je shoda mezi myslivci i ochránci přírody. V případě psíka ale myslivcům může přinášet komplikace legislativa, že nejde o lovnou zvěř. Různé problémy v lesních porostech mohou být například s dubem červeným nebo s douglaskami, ale v závislosti na charakteru lesa. Vhodné jsou zde tedy změny legislativy týkající se zejména usnadnění lovu invazních druhů myslivci. Ale také na druhé straně legislativy k efektivnímu využívání herbicidů a proti jejich nadužívání v zemědělství či při údržbě železnic.

Jiří Jakl, Norbert Buchta