Infozdroje

Literatura:

Mlíkovský J., Stýblo P. (2006); Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR; ČSOP, Praha
(info -zde-)

Návody a příručky ke kontrole invazních druhů

Stránky věnované invazím:

eBotanika - invazní a zavlečené r.

Invazní rostliny (Centaurea o.s.)

Rostlinné invaze (BÚ AVČR)

Detekce a monitoring invazních druhů (Invaznirostliny.cz)

Invasive Alien Species (Komise EU)

Nobanis

Invazní druhy Evropy (DAISIE)

Obecnější příspěvky:

Časopis VESMÍR: seriál o rostlinných invazích "Zelení cizinci a nové krajiny"

Časopis ŽIVA: seriál Kam se šíří zavlečené rostliny? -1-

Diskusní příspěvky na Č. rozhlas Leonardo:

Pozor na invaze (Jakl, Gerža, Mihulka - botanika)

Nevítaní společníci (Červený, Fischer - zoologie)

Další materiály:

Rostlinné invaze - literatura (stránky Botanického ústavu AV ČR)

Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR (Ústav biologie obratlovců AV ČR)