Aktuálně

 

České lesy se potýkají s řadou závažných problémů. Jedním z nich jsou vysoké stavy spárkaté zvěře blokující přirozené zmlazování lesa. Mezi spárkatou zvěří je pak problém šíření nepůvodních druhů, zejména muflonů a jelena siky.

V polovině prosince jsme uspořádali výpravu za podolskými nutriemi (viz eko4.cz). Jde o invazní živočichy původem z Jižní Ameriky, kteří nemají predátory, množí se a výrazně narušují břehy řeky. Bohužel řada lidí je dokonce krmí a vedení městských částí i magistrátu tento problém prakticky neřeší. Akce byla příležitostí k diskusi nejen o změně...

Na konci listopadu 2017 proběhla v Lidové domě debata Zvonečníku a MDA k tématu "invazní druhy a ochrana přírody" (viz avízo). Diskutováno bylo potlačení skutečně nežádoucích invazních druhů, možné způsoby, problémy a efektivita takového potlačení.

Glyfosátové herbicidy se začaly používat kvůli relativně dobré biologické odbouratelnosti v životním prostředí. V roce 2015 ale Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) oficiálně zařadila pesticid na seznam "pravděpodobně karcinogenních" látek do takzvané skupiny 2A. Ta obsahuje řadu chemikálií, vedle nich však také třeba červené maso. Jen o...