Návody

Plzák španělský:

Hubení čpavkovou vodou (Zvonečník - www.zahradni.net)

Křídlatky:

Likvidace křídlatek metodikou ČSOP Podbeskydí (2006)

Beskydský postup :: -vše .zip.-

Standardy likvidace invazních druhů (AOPK ČR)

Bolševník:

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) - Somol V., Pašek J., Purmová M., Krupička J. (ČSOP 1995; svazek 7)

Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě - Mikulka J., Štrobach J., Andr J., Burešová V. (VÚRV Praha - Ruzyně, 2010)

Chemické přípravky

Přípravky na bázi glyfosátu (biologicky rozložitelný, neselektivní, toxicita viz Toxicology):

Roundup (roundup.cz)

Dominator (Agromanual.cz)

Touchdown Quattro (Syngenta)

Taifun (Agromanuál)

Glyfogan (Speciál FM)

Přípravky na bázi trilopyru (biologicky rozložitelný, hlavně na dřeviny, nehubí trávy a jehličnany, toxicita viz Toxicology):

Garlon (Agromanuál)

Co místo glyfosátových herbicidů?

Ekoporadenství Veronica

Prumyslovaekologie.cz